Linotrykk

Trykk er gjort manuelt. Noen bilder  er satt sammen av flere trykte motiv og enkelte er kombinert med blekktegning. Bildene hvor hele motivet er trykket samtidig er nummerert men de fleste foreligger  i under 10 eksemplarer.