Mix Media

Collage med kulltegning, håndlaget papir og akrylmaling. 40x60 cm

¨Relasjoner/ Relations¨100x80x4 cm

¨Fiolinmusikk i det fri/ violinmusic in nature¨40x50 cm

¨Skumle arkader/ Scary arcades ¨ 40x60 cm

Mix media betyr ganske enkelt at en blander forskjellige materialer og teknikker.

Som eksempel har jeg benyttet endel kollage hvor jeg i tillegg til akrylmaling limer  inn papir av forskjellige kvalitet. Det kan være avispapir, håndlaget papir fra Nepal som jeg først har brukt in akrylmalingen som ¨trekkpapir¨eller også tegninger jeg selv har tegnet. Jeg har også benyttet forskjellige produkt som gir struktur på mitt lerret  av forskjellig karakter.