Figurativt

¨Mot/ Courage¨ 80x80 cm

¨ Kvinne med hund/ The woman and her dog¨ 50x50cm

Mine ¨figurative¨ bilder  har ofte bare  innslag av figurativ art men bakgrunn som kan være mere abstrakt.

¨Lengsel/Longing¨ 80x80 cm.

¨Mestring/Mastery¨60x80 cm

¨Svømmersken/the swimmer¨50x150cm