Naturen

¨Fiskelandsby i nord/Fishing village in the north¨120x80

Ḧimmel og jord2/Heaven and earth 2¨. 80x60cm

¨Måneskinn/ Moonlight¨50x70 cm

¨Vinternatt i fjellet/ Winternight in the Mountain¨70x50 cm

ˆTurglede/Joy of hiking¨. 50x60 m

¨Jordbruk 1/ Agriculture¨ 30x60 cm

¨Isbred smelter/ Glacier melted¨ 90x90 cm