Siden viser mine malerier som nå er i privat eie og ikke lenger er tilgjengelig.