"All gjeldende fornuft" 45 x 55
Akryl
pri kr 1200
( ark nr 52)